MIN SJÅFØR

VI TILBYR PRIVATSJÅFØRTJENESTER PÅ ØSTLANDET MED REPRESENTATIVE BILER, RUTINERTE PRIVATSJÅFØRER, SERVICE, COMFORT, TRYGGHET OG DISKRESJON.

MIN SJÅFØR TILBYR TRYGGE PRIVATSJÅFØRTJENESTER MED JAGUAR, MERCEDES OG MINIBUSS. VI KJØRER TIL OG FRA FLYPLASSER, HOTELLER, KONFERANSER, KONTORER,  AKTIVITETER ELLER FESTLIGE ANNLEDNINGER DER MAN ØNSKER LITT EKSTRA SERVICE. MIN SJÅFØR TILBYR OGSÅ SIGHTSEEING OG TURER I NORGE MED BIL ELLER MINIBUSS, SAMT SJÅFØRUTLEIE TIL ANDRE TRANSPORTFIRMAER. VI TILBYR OGSÅ BRYLLUPPSKJØRING OG TRANSPORT AV BRYLLUPSGJESTER.


VÅRE GRUNNVERDIER

- TRYGGHET OG DISKRESJON

MED VÅRE RUTINERTE SJÅFØRER KAN VÅRE KUNDER FØLE SEG TRYGGE. VÅRE KUNDER KJENNER OSS OG VET HVEM DET ER SOM KOMMER. FOR Å ØKE TRYGGHETEN YTTERLIGERE, HAR VI DELTATT PÅ YRKESSJÅFØRKOMPETANSEKURS, FØRSTEHJELPSKURS OG STYRKET VÅR KOMPETANSE DERSOM UHELLET SKULLE VÆRE UTE.


VÅRE SJÅFØRER

MIN SJÅFØR VEKTLEGGER SIKKERHET OG TILBYR RUTINERTE SJÅFØRER MED YRKESRETTET SJÅFØRKOMPETANSE. VI HAR SJÅFØRER MED YRKESFAGLIG BAKGRUNN FRA BRANNVESEN OG POLITI, SAMT SJÅFØRER MED OVER 40 ÅRS ERFARING I TRAFIKKEN MED MINIBUSS OG BIL. SJÅFØRENE VÅRE HAR GOD ERFARING OG KOMPETANSE INNEN SIKKERHET, FØRSTEHJELP, PERSONTRANSPORT OG KRISEHÅNDTERING. MIN SJÅFØR ØNSKER Å TILBY VÅRE KUNDER DET BEHAGELIGE OG TRYGGE.